Feltételek és kikötések

Utolsó módosítás ideje: 1 december, 2020

Ezek az Általános Szerződési Feltételek („ASZF”) az irányadók az Ön és a http://www.fastheroes.com webhely közötti viszonyra (a „Szolgáltatás”), amelyet a Makedóniai Egyetem Nevelési és Szociálpolitikai Tanszéke, 156 Egnatia Str., P.C.54636, Thessaloniki, Görögország („Az Egyetem”, a „mi” névmás és ragozott alakjai) működtet.

Kérjük, a szolgáltatás használata előtt alaposan olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez és használathoz el kell fogadnia, és meg kell felelnie ezeknek a Feltételeknek. Ezek a feltételek minden a honlapot megtekintőre, felhasználóra és más a Szolgáltatáshoz hozzáférő személyre vonatkoznak.

A Szolgáltatásunkhoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a Feltételeket. Amennyiben a feltételek bármely részével nem ért egyet, nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

A weboldal tartalma

A weboldal és annak tartalma elsősorban, de nem kizárólagosan az oldalon található információk és az animációk, nem helyettesítik az orvosi tanácsadást és nem is céljuk azok helyettesítése. Bármilyen egészségügyi probléma esetén engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember segítségét kell kérni. Az Egyetem nem vállal garanciát a tartalom érvényességére, annak ellenére, hogy mindent megtesz arra vonatkozóan, hogy a tartalmat naprakészen tartsa és a lehető leghelytállóbb legyen.

Vásárlás

Ha bármilyen terméket vagy szolgáltatást szeretne megvásárolni a Szolgáltatáson keresztül („Vásárlás”), akkor arra kérhetjük, hogy adjon meg Vásárlással kapcsolatos fontos adatokat, többek között a bankkártyájának számát, lejárati idejét, számlázási címét és szállítási adatait.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) Önnek törvényes joga van bankkártyát (kártyákat) vagy más fizetési módo(ka)t Vásárláshoz használni; és (ii) a nekünk megadott adatok valódiak, helyesek és hiánytalanok.

Ezen adatok megadásával felhatalmaz bennünket arra, hogy az adatokat harmadik feleknek adjuk át a Vásárlás végrehajtásának megkönnyítésére.

A rendelésének visszautasításához vagy törléséhez való jogunkat bármikor fenntartjuk az alábbi okok miatt, többek között: termék vagy szolgáltatás elérhetősége, hibák a leírásban vagy a termék vagy a szolgáltatás árában, hibák az Ön rendelésében vagy egyéb okok.

Fenntartjuk a jogot, hogy rendelését visszautasítsuk vagy töröljük, csalás vagy jogosulatlan vagy törvényellenes tranzakció feltételezése esetén.

Hozzáférhetőség, hibák és pontatlanságok

A Szolgáltatás esetében folyamatosan frissítjük termékeink, információink és szolgáltatásaink kínálatát. A Szolgáltatásunkon elérhető termékek és szolgáltatások esetleg hibásan feltüntetett árral, pontatlan leírással rendelkezhetnek, esetleg nem elérhetők, és késedelmek is tapasztalhatóak lehetnek a Szolgáltatással kapcsolatos információ és az egyéb weboldalakon történő hirdetéseink frissítésében.

Nem garantálhatjuk és nem garantáljuk semmilyen adat, beleértve az árak, a termékképek, a specifikációk, az elérhetőség és a szolgáltatások pontosságát és hiánytalanságát. Fenntartjuk a jogot az adatok megváltoztatására vagy frissítésére, valamint a hibák, pontatlanságok vagy mulasztások előzetes értesítés nélküli javítására.

Versenyek, nyereményjátékok és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhető bármely verseny, nyereményjáték vagy egyéb promóció (együttesen a „Promóciók") a jelen Feltételektől elkülönülő szabályok szerint szabályozható. Ha bármilyen promócióban részt vesz, kérjük, tekintse át az alkalmazandó szabályokat és adatvédelmi szabályzatunkat. Ha egy promóció szabályai ellentmondanak ezeknek a feltételeknek, akkor a promóció szabályai az irányadók.

Tartalom

Szolgáltatásunk lehetővé teszi Önnek, hogy bizonyos információkat, szöveget, rajzokat, fényképeket, videókat vagy más anyagokat („Tartalom”) közzétegyen, azokra hivatkozzon, tároljon, osszon meg és más módon elérhetővé tegyen. A Szolgáltatáson közzétett tartalomért, beleértve annak jogszerűségéért, megbízhatóságáért és helyénvalóságáért Ön felel.

Amennyiben Tartalmat tesz közzé a Szolgáltatáson, akkor jogot és engedélyt ad nekünk arra, hogy az ilyen tartalmakat a Szolgáltatáson és a Szolgáltatáson keresztül használjuk, módosítsuk, nyilvánosan megjelenítsük, reprodukáljuk és terjesszük. Ön minden jogát fenntartja az Ön által a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatáson keresztül feltöltött, közzétett vagy megjelenített tartalomhoz, és Ön felelős ezen jogok védelméért. Ön egyetért azzal, hogy ez az engedély magában foglalja azt a jogot, hogy elérhetővé tegyük az Ön tartalmát a Szolgáltatás többi felhasználója számára, akik szintén felhasználhatják az Ön Tartalmát a jelen Feltételeknek megfelelően.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) a Tartalom az Öné (saját tulajdonában van), vagy Önnek joga van azt használni, és megadja nekünk a jelen Feltételekben meghatározott jogokat és engedélyeket a használatukra, és (ii) a Tartalom közzététele a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatáson keresztül nem sérti a magánélet védelmével kapcsolatos jogot, a reklámjogokat, a szerzői jogokat, a szerződés jogait vagy bármely más személy jogait.

Fiókok

Amikor nálunk fiókot hoz létre, pontos, hiánytalan és aktuális adatokat kell megadnia nekünk. Ellenkező esetben a Feltételek megsértése állhat fenn, ami a Szolgáltatásunkon létrehozott fiókjának azonnali megszüntetését eredményezi.

Ön felel a jelszó – amelyet a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használ – védelméért, valamint a jelszóval kapcsolatos bármely tevékenységért vagy műveletért, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkkal vagy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatással kapcsolható össze.

Ön vállalja, hogy jelszavát harmadik félnek nem adja meg. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.

Nem használhatja felhasználónévként egy másik személy vagy jogalany nevét, vagy olyan nevet, amely használatra jogszerűen nem elérhető, nevet vagy védjegyet, amelyet más személy vagy jogalany birtokol, kivéve, ha erre megfelelő engedéllyel rendelkezik vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Más weboldalakra utaló hivatkozások

Szolgáltatásaink tartalmazhatják olyan harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak linkjeit, amelyek nincsenek az Egyetem tulajdonában és nem állnak az Egyetem ellenőrzése alatt.

Nem szabályozzuk és nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által működtetett oldalak vagy szolgáltatások tartalmáért, személyes adatok védelméről szóló szabályázatáért vagy gyakorlatáért. Ön továbbá tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az Egyetem nem felelős vagy nem vállal felelősséget sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy a használatukra való hivatkozás okoz az ilyen webhelyeken vagy szolgáltatásokon.

Javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

Megszűnés

Előzetes értesítés és kötelezettség nélkül bármikor, bármilyen okból felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük fiókját, többek között, amennyiben megszegi a Feltételeket.

A felmondáskor a Szolgáltatás használatának joga azonnal megszűnik. Ha megszünteti fiókját, egyszerűen befejezheti a Szolgáltatás használatát.

A felelősség korlátozása

Az Egyetem és igazgatói, alkalmazottai, partnerei, támogatói, megbízottai, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes kárért és nem kötelezhető semmilyen büntető jellegű károkozás megtérítésére, beleértve a nyereséget, az adatokat, a használatot, a cégértéket vagy egyéb olyan immateriális veszteséget, amely (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáférésből vagy a Szolgáltatás használatából vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre és annak használatára való képtelenségből származik; (ii) bármely harmadik félnek a Szolgáltatáson tanúsított magatartása vagy tartalma ; (iii) a Szolgáltatásból származó bármely tartalom; és (iv) az adattovábbítás vagy tartalom jogosulatlan hozzáférése, használata vagy módosítása, akár garancia, szerződés, kártérítés (beleértve a gondatlanságot is), vagy bármely más jogelméleti felelősségen alapul, függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket az ilyen károkozás lehetőségéről, még akkor is, ha az ezekben az esetekben elindított jogorvoslati lehetőség az itt leírtak szerint sikertelennek bizonyult és nem érte el az alapvető célját.

Jogi nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Ön felelősségére történik. A Szolgáltatást „JELEN FORMÁJÁBAN” és „ELÉRHETŐ FORMÁJÁBAN” nyújtjuk. Ezt a Szolgáltatást kifejezett vagy hallgatólagos jótállások nélkül nyújtjuk, beleértve az értékesíthetőségre, az egy adott célra való alkalmasságra, jogsértésre vagy teljesítésre vonatkozó garanciákra,.

Az Egyetem leányvállalatai, partnerei, támogatói és engedélyesei nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélkül működik, biztonságos vagy bármely időpontban és helyen elérhető; b) a hibák kijavításra kerülnek; c) a Szolgáltatás nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb káros komponenseket; vagy d) a Szolgáltatás használata megfelel az Ön igényeinek.

Irányadó jog

Ezeket a Feltételeket a görögországi Thesszaloniki illetékes bíróságainak törvényeivel összhangban kell szabályozni és értelmezni, a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.

Ezen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének elmulasztása nem tekinthető ezen jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bíróság által érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. Ezek a Feltételek a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos megállapodásra vonatkoznak, és hatályon kívül helyezik a Szolgáltatással kapcsolatos előzetes megállapodásainkat.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját megítélésünk szerint bármikor módosítsuk vagy megmásítsuk ezeket a Feltételeket. Ha lényeges felülvizsgálat szükséges, legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt megpróbáljuk erről értesíteni. Az, hogy mi jelent lényeges változást, saját megítélésünk szerint kerül meghatározásra.

Miután a javítások hatályba lépése után Ön továbbra is hozzáfér és használja Szolgáltatásunkat, Önnek el kell fogadnia a módosított feltételeket. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van ezen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

CSATLAKOZZON!

RÓLUNK

A MESE-HŐSÖK

KAMPÁNY AKCIÓBAN

KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉGI
CIKK MEGVÁSÁROLVA!
NINCS ELÉG ÉRMÉD!
NINCS ELÉG GYÉMÁNTOD
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software